Nieruchomości

— Wszystko co powinieneś wiedzieć —

Prawie wszystko o służebności gruntowej.

Służebność gruntowa jest to prawo, które pozwala jednej osobie korzystać z nieruchomości należącej do innej osoby w określony sposób, na przykład, jeśli nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, może być ustanowiona służebność gruntowa, która pozwala właścicielowi tej nieruchomości przejeżdżać i przechodzić przez nieruchomość sąsiada, aby dostać się do drogi publicznej. Innymi słowy, służebność gruntowa zwiększa użyteczność jednej nieruchomości ograniczając tym samym użyteczność nieruchomości obciążonej. Istnieje wiele różnych rodzajów służebności gruntowych, w zależności od tego, jakie prawa są przyznawane. Prawo służebności zostało uregulowane w art. 285 – 295 Kodeksu cywilnego.

Przykłady różnych służebności gruntowych.

Może to być prawo do korzystania z drogi wspomniane powyżej czy prawo do postawienia tablicy reklamowej, możliwość korzystania ze studni znajdującej na działce sąsiedniej się, prawo do parkowania samochodu, służebność przejścia czy ograniczenia wysokości zabudowy.

Jak się ustanawia służebność gruntową?

Najczęściej służebność gruntową ustanawia się poprzez umowę między stronami, musi zostać ona zawarta w formie aktu notarialnego. Ta forma jest niezbędna dla oświadczenia właściciela nieruchomości obciążanej, oświadczenie drugiej strony może być złożone w dowolnej formie. W umowie powinny znaleźć się wszystkie istotne informacje dotyczące służebności, takie jak zakres korzystania z nieruchomości obciążonej oraz podane wynagrodzenie dla właściciela nieruchomości obciążonej, jeżeli takie zostało uzgodnione. W przypadku służebności drogowej powinna być dołączona mapa z oznaczonym przebiegiem drogi. Po zawarciu umowy, dobrym krokiem jest wpisanie służebności do księgi wieczystej, powoduje to przejrzystość stanu prawnego danej nieruchomości. Ustanowienie służebności gruntowej może spowodować również zasiedzenie, orzeczenie sądu lub decyzja administracyjna.

Czy służebność gruntowa może wygasnąć?

Służebność gruntowa wygasa w kilku określonych sytuacjach. Podam tu kilka z nich. Jednym z najczęstszych przypadków jest sytuacja, gdy przez 10 lat nie korzystano z prawa służebności. Służebność gruntowa może, na skutek porozumienia stron,  zostać zniesiona. To oznacza, że strony mogą zdecydować, że służebność nie jest już potrzebna lub właściciel nieruchomości władnącej zrzeka się prawa do służebności. Wygasa również gdy właścicielem nieruchomości obciążonej oraz nieruchomości władnącej stanie się ta sama osoba. Warto jednak mieć na uwadze, że wygaśnięcie służebności gruntowej to  nie wszystko. Aby wpis o służebności został usunięty z księgi wieczystej, konieczne jest podjęcie dodatkowych kroków prawnych.

Służebność gruntowa a przeniesienie własności

Służebność gruntowa jest niejako przypisana do nieruchomości, więc gdy następuje przeniesienie własności nieruchomości to staje się ona naszą własnością wraz ze służebnością. Przykładowo jeśli odziedziczymy nieruchomość, na której ciąży służebność (np. prawo sąsiada do przejścia przez naszą działkę), to dziedziczymy również tę służebność i musimy respektować prawo do przejścia, mimo, że nie my a spadkodawca zgodził się na jej ustanowienie. Również w przypadku dowolnego nabycia nieruchomości władnącej, przysługuje nam prawo np. parkowania na działce sąsiada, mimo iż to poprzedni właściciel przeprowadził proces ustanowienia tego prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę